W ofercie znajdą Państwo zbiorniki bezodpływowe.

Są to elementy przeznaczone do gromadzenia ścieków bytowo – gospodarczych. Wykorzystywane są przez indywidualnych użytkowników budynków jednorodzinnych i małe gospodarstwa rolne. Umożliwiamy lokalizowanie zbiorników na terenie całego kraju.